ابزار سایت


table_of_contents

با توجه به اهمیت بالای الگوریتم‌های تحلیل كلان داده‌ها و تنوع روش‌های موجود، در این گزارش ابتدا روش‌های تحلیلی موجود در علوم داده مورد بررسی قرار گرفته اند. همان­طور که در بخش‌های مختلف این گزارش عنوان شده است، روش‌های متنوعی برای تحلیل داده‌ها از قبیل روش‌های آماری، مدل‌سازی‌های ریاضی و روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی در دهه‌های اخیر برای تحلیل داده‌های موجود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما با توجه به خصوصیات خاص كلان داده‌ها، روش‌هایی باید مورد استفاده قرار گیرند که قابلیت بالایی در مدیریت حافظه داشته باشند و بتوانند حجم بسیار زیادی از داده­های بدون ساختار را بررسی کنند. برای این منظور یا باید الگوریتم‌های به شيوه جدیدی مانند Map Reduce و یا ابداعي ديگر اجرا گردد. در این گزارش علاوه بر ترسیم ساختار گونه‌شناسی روش­های تحلیل كلان داده‌ها، الگوریتم‌های مورد استفاده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ضمنا بسترها و زیرساخت‌های نرم افزاری لازم جهت انجام محاسبات توزیع شده نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزا بخش تحلیل كلان داده‌ها مورد مطالعه قرار گرفته اند. بر اساس مطالب ذکر شده در این گزارش، تقریبا اکثر الگوریتم‌های سنتی موجود با اعمال تغییراتی قابل استفاده در حوزه كلان داده‌ها بوده و معمولا در کاربردهای رایج، روش‌های مناسب بر اساس نوع داده و شرایط خاص كاربرد انتخاب می‌گردند.

فهرست مطالب

table_of_contents.txt · آخرین ویرایش: 2017/08/02 12:21 توسط javan.it