ابزار سایت


datastorage_tb_contents

يكي از موضوعات مهم در فاز مطالعات اوليه و شناخت تهيه نقشه راه كلان داده ها، بررسی و شناخت مفاهیم و اصول ذخیره سازی کلان داده ها مي باشد. ذخيره سازي در كلان داده ها با چالش­هاي بسياري مواجه بوده و نيازمند ارائه راهكارهاي اساسي در نقشه راه جهت مواجهه مؤثر با آنهاست. در راستاي شناخت اين چالش ها و در نهايت رسيدن به وضعيت مطلوب موضوعات اين مستند در نقشه راه شامل: شناخت مفاهيم اساسي، ارائه گونه شناسی، شناخت وضعیت فعلی در جهان مي باشد. روش بررسي اين موارد به صورت مطالعه مستندات، گزارشات و مقالات از مراجع معتبر مي باشد

فهرست مطالب

datastorage_tb_contents.txt · آخرین ویرایش: 2017/08/06 04:35 توسط alisoltani