ابزار سایت


applications

فناوری کلان‌داده‌ها امروزه به سرعت در حال گسترش بوده و بدلیل استفاده روزافزون از سامانه‌های دیجیتال و منابع تولید اطلاعات، این فناوری در تمامی حوزه‌ها نفوذ کرده است. کاربردهای فراوانی با استفاده از این فناوری در حوزه های مختلف در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار قابل توجهی نیز منتج گردیده است. در این گزارش کاربردهای فناوری کلان‌داده‌ها در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و گونه‌شناسی مربوط به آنها بر اساس دو دیدگاه وزارتخانه‌ای و سامانه ای عمودی نیز ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

applications.txt · آخرین ویرایش: 2017/08/04 02:33 توسط dastranj