معرفی

شما اینجا هستید

عصر حاضر با توسعه شتابان فناوری مواجه است كه به واسطه آن همه شركتها، سازمانها و دولتها ناچارند در مواجهه با آن راهبردها و همچنین كسب و كار خود را از نو تعریف كنند. در این راستا، تولید فزاینده دادهها و رشد شتابنده فناوریهای اطلاعاتی در دو دهه اخیر منجر به تولید حجم بسیار عظیمی از دادهها با قالبهای گوناگون از منابع مختلفی نظیر فرآیندهای تجارت الكترونیكی، اینترنت اشیاء، سیستمهای مراقبت سلامت، شبكههای اجتماعی و كاربردهای مبتنی بر وب شده است. کلان داده ها (دادههای عظیم یا داده های حجیم که ترجمه های Big Data هستند) مفهوم گستردهای می باشد كه دنیای فناوری را متحول كرده است. بطور كلی میتوان گفت کلان دادهها عظیم به حجم زیادی از دادهها اطلاق میشود كه پردازش آنها بوسیله پایگاه دادههای سنتی و ابزارهای پردازش و تحلیل سنتی قابل انجام نیست. از یك جهت ارزش بالقوه نهفته در کلان دادهها آنقدر بالا است كه در دهه آتی میتوان آنرا به مثابه یك چاه جدید نفتی كشف نشده دانست؛ لذا، امروزه داده ها به عنوان یک دارائی ملی شناخته می شوند. همچنین تحلیل و استفاده از داده ها به عنوان یک عامل کلیدی برای رقابت و رشد برای کلیه شرکت ها تبدیل شده است و موجب مزیت رقابتی در کسب و کارها، محرک نوآوری، افزایش رقابت و اثرات مثبت اجتماعی خواهد شد. بنابراین دولت ها و شرکت ها از نقطه نظر رقابت و توان دریافت ارزش، نیاز به بهره گیری از کلان داده ها دارند. از جمله مزایای استفاده از کلان داده ها، فراهم آمدن امکان پیشگویی آینده و تصمیم گیری سریع تر، بهتر و دقیق تر در حوزه های مختلف است. مطالعات نشان داده که بهبود در تصمیم گیری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورها و بهبود شرایط رقابت برای کسب و کارها می شود. البته استفاده از داده ها برای پیشگویی آینده خیلی جدید نیست و دولت ها و کسب و کارها همواره از مدل کردن داده ها برای پیش بینی سناریوها و عدم قطعیت هایی که ممکن است پیامدها را همراهی نمایند استفاده نموده اند ولی مزیت کلان داده ها این است که که عموما به دلیل دسترسی به حجم بیشتر اطلاعات، صحت و دقت پیش بینی ها بالاتر باشد. از طرف دیگر، فرآیند كلان استخراج دانش از کلان دادها شامل چهار بخش اصلی "تولید و انتقال"،  "ذخیرهسازی"، "تحلیل" و "بصری سازی" می-باشد كه هر یك با چالشهای بسیاری مواجه بوده و نیازمند ارائه راهكارهای اساسی جهت استفاده مؤثر با آنهاست.

این پروژه با عنوان "تدوین نقشه راه کلان داده ها" در راستای اجرای سند راهبردی برنامه ششم توسعه كشور و جهت تحقق هدف كمی "رصد و ارتقاء دانش داخلی در كشور" در حوزه کلان داده ها، از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است.

لذا، در این پروژه هدف شناسایی ابعاد فناوری کلان داده و تدوین نقشه راه و اقدامات اجرایی لازم در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور آماده سازی بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه اكوسیستم کلان داده‌ها در کشور و بهره گیری از ارزش های پنهان در کلان داده های كشور میباشد. 

درباره طرح کلان داده ها

طرح کلان داده‌ها که منتج از پروژه "تدوین نقشه راه کلان داده‌ها" خواهد بود، با هدف آماده سازی‌‌‌ بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه زیست بوم کلان داده‌ها در کشور و بهره گیری‌‌‌ از ارزش های‌‌‌ پنهان در کلان داده‌های‌‌‌ كشور اجرائی خواهد شد. این طرح در برگیرنده محورهائی است که هر یک از پروژه های مختلف تشکیل یافته و با اجرای آنها می توان با ارتقاء سطح دانش و فناوری بومی در حوزه کلان داده‌ها، ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و بسترهای نرم افزاری لازم برای ارائه خدمات کلان داده ها، ارائه خدمات کلان داده ها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه کلان داده ها به ایجاد زیست بوم کلان داده ها در کشور کمک کرد.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس:۰۲۱۸۴۹۷۷۰۲۹
  • رایانامه: bigdata@itrc.ac.ir