مجموعه رویدادهای ملی چالش کلان داده ها

شما اینجا هستید

کارگروه مسابقات کلان‌داده با هدف ایجاد بستر برای حل مسائل حوزه‌ی صنعت توسط نیروهای متخصص دانشگاهی اقدام به برگزاری رویدادهای چالش داده می‌کند. در هر کدام از این رویدادها یک مسأله در حوزه‌ی صنعت مطرح می‌گردد و شرکت کنندگان در قالب تیم‌های یک یا چند نفره اقدام به حل آن‌ها می‌کنند. مسائلی که در این کارگروه مطرح می‌گردد مبتنی بر داده‌های موجود می‌باشند. رویکرد حل آن‌ها نیز الگوریتم‌های تحلیل داده و کلان‌داده می‌باشند. این کارگروه با مشارکت کارگروه ها، اساتید و متخصصین فعال در حوزه کلان‌داده تشکیل شده است و برای تعریف مسأله در حال برقراری ارتباط با سازمان‌ها و نهادهایی می‌باشد که تحلیل داده و کلان‌داده از جمله چالش‌های آن‌ها می‌باشد.

> دانلود کاتالوگ معرفی کارگروه و رویداد ملی چالش داده

> شرکت در رویداد اول

> چالش دوم

درباره طرح کلان داده ها

طرح کلان داده‌ها که منتج از پروژه "تدوین نقشه راه کلان داده‌ها" خواهد بود، با هدف آماده سازی‌‌‌ بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه زیست بوم کلان داده‌ها در کشور و بهره گیری‌‌‌ از ارزش های‌‌‌ پنهان در کلان داده‌های‌‌‌ كشور اجرائی خواهد شد. این طرح در برگیرنده محورهائی است که هر یک از پروژه های مختلف تشکیل یافته و با اجرای آنها می توان با ارتقاء سطح دانش و فناوری بومی در حوزه کلان داده‌ها، ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و بسترهای نرم افزاری لازم برای ارائه خدمات کلان داده ها، ارائه خدمات کلان داده ها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه کلان داده ها به ایجاد زیست بوم کلان داده ها در کشور کمک کرد.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس:۰۲۱۸۴۹۷۷۰۲۹
  • رایانامه: bigdata@itrc.ac.ir