ذی نفعان

شما اینجا هستید

ردیف

ذی‌نفعان کلیدی

خروجی ها و دستاوردهای های قابل استفاده  برای آنها

۱

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (کارفرما)

 • نقشه راه کلان داده ها
 • برنامه‌ عملیاتی وزارتخانه برای کلان داده ها
 • RFP پروژه های منتخب

۲

نهادهای حاکمیتی و قانون گذار

 • پیشنهادات پروژه در خصوص قوانین و مقررات حوزه کلان داد ها

۳

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (دستگاه مجری طرح)

 • برنامه عملیاتی پژوهشگاه در حوزه کلان داده ها
 • توسعه دانش فنی در حوزه کلان داده ها و حفظ آن به عنوان سرمایه ملی
 • هسته تخصصی کلان داده ها در پژوهشگاه

۴

وزارتخانه‌ها و سازمان­های مختلف

 • پیشنهادات در کاربردها و خدمات کلان داده ها برای وزارتخانه‌ها و سازمانها

۵

دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی

 • اولویت های آموزشی و پژوهشی در حوزه کلان داده ها

۶

تولید كنندگان و مالكان داده­ها

 • نقش تولید كنندگان و مالكان داده­ها در اكوسیستم كلان داده ها با دریافت ارزش افزوده از داده ها

۷

فراهم كنندگان خدمات و كاربردهای کلان داده ها

 • نقش فراهم كنندگان خدمات و كاربردها در اكوسیستم كلان داده ها

۸

فراهم كنندگان سكوهای زیرساختی برای کلان داده ها

 • نقش فراهم كنندگان سكوهای زیرساختی در اكوسیستم كلان داده ها

۹

كاربران و مصرف كنندگان داده­ها و سرویس های کلان داده ها

 • حوزه‌های کاربری اولویت دار کلان داده ها

۱۰

صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و VC ها

 • حوزه‌های سرمایه گذاری اولویت دار کلان داده ها

۱۱

توسعه دهندگان ایده و خدمات

 • فناوریها، محصولات و خدمات اولویت دار کلان داده ها
 

درباره طرح کلان داده ها

طرح کلان داده‌ها که منتج از پروژه "تدوین نقشه راه کلان داده‌ها" خواهد بود، با هدف آماده سازی‌‌‌ بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه زیست بوم کلان داده‌ها در کشور و بهره گیری‌‌‌ از ارزش های‌‌‌ پنهان در کلان داده‌های‌‌‌ كشور اجرائی خواهد شد. این طرح در برگیرنده محورهائی است که هر یک از پروژه های مختلف تشکیل یافته و با اجرای آنها می توان با ارتقاء سطح دانش و فناوری بومی در حوزه کلان داده‌ها، ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و بسترهای نرم افزاری لازم برای ارائه خدمات کلان داده ها، ارائه خدمات کلان داده ها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه کلان داده ها به ایجاد زیست بوم کلان داده ها در کشور کمک کرد.

ارتباط با ما

 • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تلفن تماس:۰۲۱۸۴۹۷۷۰۲۹
 • رایانامه: bigdata@itrc.ac.ir