دستاوردها

شما اینجا هستید

۱- شناخت و تعيين چهارچوب‌های درست قانوني جهت بكار گيري كامل سرویس‌های کلان داده‌ها

۲- امکان ايجاد اكوسيستم شفاف و قانونی كلان داده در كشور

۳- حذف شکاف بین راهكارهاي حقوقي و مقرراتي و ارائه خدمات در حوزه كلان داده‌ها

۴- شفافیت در مشخص بودن متولیان و همچنین وظایف و مسئولیت‌های هریک از آن‌ها در حوزه کلان داده‌ها

 

درباره طرح کلان داده ها

طرح کلان داده‌ها که منتج از پروژه "تدوین نقشه راه کلان داده‌ها" خواهد بود، با هدف آماده سازی‌‌‌ بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه زیست بوم کلان داده‌ها در کشور و بهره گیری‌‌‌ از ارزش های‌‌‌ پنهان در کلان داده‌های‌‌‌ كشور اجرائی خواهد شد. این طرح در برگیرنده محورهائی است که هر یک از پروژه های مختلف تشکیل یافته و با اجرای آنها می توان با ارتقاء سطح دانش و فناوری بومی در حوزه کلان داده‌ها، ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و بسترهای نرم افزاری لازم برای ارائه خدمات کلان داده ها، ارائه خدمات کلان داده ها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه کلان داده ها به ایجاد زیست بوم کلان داده ها در کشور کمک کرد.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس:۰۲۱۸۴۹۷۷۰۲۹
  • رایانامه: bigdata@itrc.ac.ir