دستاوردها

شما اینجا هستید

دستاوردهای اصلی این پروژه عبارتند از:

 1. نقشه راه کلان داده ها شامل حوزه های  فناوری، سرویس و كسب و كار
 2. سند برنامه عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح جامع کلان داده ها شامل نیازهای تجهیزاتی برای ایجاد آزمایشگاه و پایلوت
 3. شناسنامه‌های برنامه‌های عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح جامع کلان داده ها و RFP پروژه های منتخب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دستاوردهای فرعی حاصل از این پروژه عبارتند از:

 1. گونه شناسی (Taxonomy) کلان داده ها از منظرهای فناوری، کسب و کار، امنیت، سرویسها، کاربردها، استانداردها و قوانین و مقررات
 2. معماری مرجع و زنجیره ارزش کلان داده ها
 3. وضعیت موجود کلان داده ها در جهان از منظرهای فناورانه، کسب و کار، امنیت، سرویسها، کاربردها، استانداردها و قوانین و مقررات
 4. تحلیل محیط كلان داده ها در كشور شامل ابعاد فنی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، زیست محیطی و اقتصادی
 5. تحلیل زیست بوم كسب و كار کلان داده ها شامل بازار، ذینفعان، مشتریان، فراهم كنندگان داده ها، ارائه دهندگان خدمات و تأمین كنندگان محصولات

سایت اینترنتی و کانال اطلاع رسانی کلان داده ها

درباره طرح کلان داده ها

طرح کلان داده‌ها که منتج از پروژه "تدوین نقشه راه کلان داده‌ها" خواهد بود، با هدف آماده سازی‌‌‌ بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه زیست بوم کلان داده‌ها در کشور و بهره گیری‌‌‌ از ارزش های‌‌‌ پنهان در کلان داده‌های‌‌‌ كشور اجرائی خواهد شد. این طرح در برگیرنده محورهائی است که هر یک از پروژه های مختلف تشکیل یافته و با اجرای آنها می توان با ارتقاء سطح دانش و فناوری بومی در حوزه کلان داده‌ها، ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و بسترهای نرم افزاری لازم برای ارائه خدمات کلان داده ها، ارائه خدمات کلان داده ها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه کلان داده ها به ایجاد زیست بوم کلان داده ها در کشور کمک کرد.

ارتباط با ما

 • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تلفن تماس:۰۲۱۸۴۹۷۷۰۲۹
 • رایانامه: bigdata@itrc.ac.ir