تیم پروژه

شما اینجا هستید

مجری پروژه: دکتر محمدشهرام معین

تیم راهبردی و نقشه راه: مسئول تیم: مهندس مهدی صحاف زاده، اعضاء تیم: مهندس نیلوفر شجاعی، مهندس پویان کاظم پور و خانم مهندس مرضیه طالبیان

تیم رایانش ابری: مسئول تیم: مهندس زهرا معز کریمی، اعضاء تیم: دکتر احسان آریانیان، مهندس مرتضی جوان سرگلزائی، مهندس سید رضا متقی و مهندس محمد قاسم پور

تیم تولید، گردآوری و دسترسی: مسئول تیم: دکتر پژمان گودرزی، اعضاء تیم: مهندس محمود موسوی نژاد و مهندس وحید رادمهر

تیم ذخیره سازی: دکتر احسان آریانیان، دکتر محمدرضا احمدی و دکتر محمدرضا میرصراف

تیم تحلیل: مسئول تیم: دکتر اکبر دارابی، عضو تیم: مهندس هادی فرزین

تیم بصری سازی: مسئول تیم: مهندس مهدی حسین پور، عضو تیم: مهندس مهدی حسنی نسب

تیم امنیت و حریم خصوصی: مسئول تیم: مهندس الهام صلاحی، اعضاء تیم: مهندس بهروز الیاسی و مهندس رویا ذوالفقاری

تیم کسب و کار: مسئول تیم: مهندس هادی فرزین، اعضاء تیم: علی بداقی، دکتر طاهره صاحب، مهندس مرضیه طالبیان، فاطمه کنعانی و فریده بهرامی

تیم سرویس ها و کاربردها: مهندس مسعود محمدزاده و مهندس نکیسا برزگر

تیم استانداردها: مهندس بابک معصوم پور

تیم قوانین و مقررات: امیرحسین جلالی فراهانی

جامعه آزاد کلان داده ها: مهندس مرتضی جوان سرگلزائی

طراحی و پشتیبانی سایت: مهندس مهدی محمدزاده و فاطمه محمدی

     کنترل پروژه: مهندس شیرین میرزایی قاضی

درباره طرح کلان داده ها

طرح کلان داده‌ها که منتج از پروژه "تدوین نقشه راه کلان داده‌ها" خواهد بود، با هدف آماده سازی‌‌‌ بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه زیست بوم کلان داده‌ها در کشور و بهره گیری‌‌‌ از ارزش های‌‌‌ پنهان در کلان داده‌های‌‌‌ كشور اجرائی خواهد شد. این طرح در برگیرنده محورهائی است که هر یک از پروژه های مختلف تشکیل یافته و با اجرای آنها می توان با ارتقاء سطح دانش و فناوری بومی در حوزه کلان داده‌ها، ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و بسترهای نرم افزاری لازم برای ارائه خدمات کلان داده ها، ارائه خدمات کلان داده ها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه کلان داده ها به ایجاد زیست بوم کلان داده ها در کشور کمک کرد.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس:۰۲۱۸۴۹۷۷۰۲۹
  • رایانامه: bigdata@itrc.ac.ir